Pan Jan

Pacjentem Kliniki Handsome Men jestem już przeszło 10 lat. Przez cały ten czas nosiłem włosy wykonane w tejże klinice, z których jestem bardzo zadowolony.

Moi bliscy i dalsi znajomi byli zszokowani pozytywnie ich jakością i wyglądem. Wynalazcą tej metody uzupełnienia ubytków włosów jest właściciel Kliniki Ryszard Gzela, który jest prawdziwym, niekwestionowanym artystą w swoim fachu. Sam jestem artystą - malarzem i potrafię ocenić artyzm i fachowość w wykonaniu Ryszarda Gzeli i jego wysokiej klasy personelu. 

Pozdrawiam serdecznie Ryszarda oraz personel Kliniki Handsome Men i życzę dalszych sukcesów.

Z poważaniem
Jan