Pan Marek

Jestem w pełni zadowolony z moich włosów. Moje życie zmieniło się o 180 stopni odkąd je mam. 

Zadowala mnie również personel Kliniki. Myślę, że w przyszłości będzie równie dobrze.

Marek