Najwyższa Jakość Quality International

Handsome men najwyższa jakość

 

Program Najwyższa Jakość Quality International ma na celu wyłonienie firm oferujących usługi na najwyższym, światowym poziomie. 

Organizator, którym jest redakcja Forum Biznesu, postawił sobie za cel wyróżnienie najlepszych firm na polskim rynku. Takich, które przecierają szlaki tworząc nowe wzory jakości. Kluczowe jest to, by pomóc polskim firmom, instytucjom, producentom 
i usługodawcom odnosić sukcesy na rynkach europejskich i światowych. By ich wyroby oraz usługi stanowiły konkurencję pod względem jakościowym. 

Patronami Programu są:
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- Klub Polskie Forum ISO 9000,
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Decyzje o wyłonieniu lauraetów zapadają na podstawie opinii organizacji z sektora biznesowego i gospodarczego, a także organów certyfikujących i specjalnie powołanych ekspertów.

Nagrody