Polityka cookies

§ 1

Informacje ogólne

 1. Administratorem Witryny www.handsome-man.pl (zwanej dalej Witryną) jest Klinika Handsome Men Spółka Cywilna R. Gzela & Z. Homa, z siedzibą przy ul. Jaśminowej 25 w Bielsku-Białej, 43-300, NIP: 547-10-01-734, Regon: 070524970, zwana dalej Administratorem.
 2. Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 § 2 

Informacje w formularzach

 1. Witryna zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Witryna może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi np. serwisom obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

§ 3

Informacja o plikach cookies

 1. Witryna korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach (np. Polityka ochrony prywatności Google Analytics).
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Witryny. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 4

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Witryną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 § 5

Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Witrynę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 6

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem), określa zasady świadczenia przez Klinikę Handsome Men Spółkę Cywilną R. Gzela & Z. Homa, z siedzibą przy ul. Jaśminowej 25 w Bielsku-Białej, 43-300, NIP: 547-10-01-734, Regon: 070524970, zwaną dalej Administratorem usług elektronicznych w ramach witryny www.handsome-men.pl (zwanych dalej Witryną).

§ 2

Dostęp

 1. Witryna jest nieodpłatnie udostępniane wszystkim użytkownikom internetu, z zastrzeżeniem przestrzegania treści Regulaminu. Każda osoba korzystająca z Witryny ma status Użytkownika (i jest zwana dalej Użytkownikiem).

§ 3

Warunki techniczne

 1. Dostęp i korzystanie z Witryny możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Witryny sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

§ 4

Rodzaje i zakres usług

 1. Usługi elektroniczne polegają na umożliwieniu Użytkownikom:
  • dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych publikowanych w Witrynie;
  • publicznego udostępniania komentarzy i opinii związanych z artykułami opublikowanymi w Witrynie (zwanych dalej Komentarzami);
  • korzystania z newslettera.

§ 5

Zasady korzystania z Witryny

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do wypowiedzi z zastrzeżeniem treści zakazanych, określonych w punkcie 2 § 5 niniejszego regulaminu.
 2. Za zakazane uznawane są treści:
  • wulgarne i obraźliwe;
  • naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne;
  • naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  • propagujące nienawiść, zawierające groźby lub inwektywy;
  • nawołujące do przemocy i dyskryminacji;
  • propagujące pornografię i zawierające treści erotyczne;
  • reklamowe i promocyjne;
  • wprowadzające w błąd;
  • inne treści sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego;
  • linki przekierowujące do treści wskazanych w pkt. a-h.

§ 7

Przerwy w świadczeniu usług

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług w ramach Witryny, w szczególności z powodu awarii technicznych.

§ 8

Odpowiedzialność administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty stosowania udostępnianych w ramach Witryny wskazówek, przepisów czy recenzji, których wykorzystanie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność stosującego.
 2. Wszelkie treści, publikowane przez Użytkowników, zamieszczane się wyłącznie na własną odpowiedzialność Użytkowników. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w Witrynie. Osoby naruszające przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną.
 3. Administrator jest uprawniony do nieudostępnienia lub usunięcia wszelkich treści niezgodnych niniejszym regulaminem.

§ 9

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Witryny są zastrzeżone. Korzystanie z Witryny nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkownika jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Witrynie.
 2. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Witrynie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 3. Nazwa Witryny i znaki graficzne, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte Witrynie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

§ 10

Newsletter

 1. W ramach Newslettera, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Administrator wysyła informacje w formie listów elektronicznych, zwanych dalej Newsletterem.
 2. Zapis do Newslettera następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej oraz akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Zapis do Newslettera jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego),
 4. Zapis do Newslettera jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 5. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Newsletter zawiera porady i artykuły a także informacje o ofercie produktów Administratora i aktualnych promocjach.
 7. Każda wiadomość zawiera informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 8. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym oraz treści zakazanych, określonych w punkcie 2 § 5 niniejszego regulaminu

§ 11

Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych jest Klinika Handsome Men Spółka Cywilna R. Gzela & Z. Homa, z siedzibą przy ul. Jaśminowa 25 w Bielsku-Białej, 43-300, NIP: 547-10-01-734, Regon: 070524970
 2. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Baza danych osobowych prowadzona przez Administratora została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu rejestracji zbioru danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do korzystania z niektórych usług Witryny.

§ 12

Reklamacje i naruszenia regulaminu

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny lub działań Administratora, w tym należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: info@handsome-men.pl
 2. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Zgłoszenia naruszenia Regulaminu są rozpatrywane przez Administratora bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania z Witryny jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. O każdej zmianie Regulaminu Dostawca powiadomi użytkowników Portalu poprzez publiczne udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego wprowadzone zmiany.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili publicznego udostępnienia w Witrynie.