Solidny Pracodawca Roku 2008

Handsome Men Solidny pracodawca

 

W roku 2009 zdobyliśmy Certyfikat Solidny Pracodawca Roku 2008. 

Celem organizowanego od czterech lat przez Grupę Media Partner konkursu „Solidny Pracodawca Roku“ jest zwiększenie satysfakcji z relacji na linii pracownik – pracodawca. Nagrodę przyznaje się w kilku kategoriach: ogólnopolskiej, regionalnej oraz – co stanowi swoistą nowość – w kategorii branżowej.

Laureaci programu to te firmy, które osiągnęły największy wskaźnik solidności zatrudnienia. Ten z kolei brał pod uwagę takie kwestie jak:
– warunki pracy (przepisy bhp, prawo pracy),
– terminowość wypłat,
– warunki socjalne,
– ścieżka kariery (szkolenia pracowników),
– opinie o firmie zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. PIP, Urzędy Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe),
– dynamika zatrudnienia w ciągu ostatnich lat (stan zatrudnienia w ostatnich latach, jego wzrost, spadek – przyczynowość tych zjawisk).

Dzięki konkursowi "Solidny Pracodawca Roku" wyłonione zostają te przedsiębiorstwa, które w pełni wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec pracowników. W konkursie biorą udział tysiące firm z całego kraju, a łączy je dobra polityka personalna. Laureaci, poza otrzymanym tytułem, zyskują godło programowe, z którego mogą korzystać w działaniach informacyjnych, rekrutacyjnych, marketingowych i wizerunkowych.

Nagrody