Barbara Wrzesińska Aktorka

Przed zabiegiem
Po zabiegu

Związana ze stołecznymi teatrami: Współczesnym, Narodowym, Ateneum, Teatr Scena Prezentacje. 

Dużą popularność zdobyła występując w telewizyjnym kabarecie Olgi Lipińskiej. 

Odtwórczyni ról dramatycznych, komediowych i charakterystycznych. 

Laureatka „Złotego Ekranu”. Odznaczona medalem „Per aspera ad astra” przez Fundację Sceny na Piętrze.