Katarzyna Andrzejewska

Katedra I Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej
Pomorskiej Akademii Medycznej
Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny Nr 1
Ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, tel. 91 48 75 183
Kierownik Kliniki Prof. Dr hab. Irena Latawiec-Mazurkiewicz

W. Pan Ryszard Gzela
Klinika Handsome Men
Odzyskane włosy
Bielsko-Biała

Pragnę niniejszym wyrazić moje najserdeczniejsze podziękowania za przywrócenie Kasi Andrzejewskiej, byłej pacjentce mojej Kliniki, radości życia, poczucia wartości, wiary w swe możliwości, wiary w to, że świat stoi przed nią otworem. Jej radość jest moją radością. Ja, jako chirurg dziecięcy, staję niejednokrotnie przed problemem takiego pokierowania swym pacjentem, który chirurgicznie wyleczony, wymaga jednak dalszej pomocy w przywróceniu zdrowia fizycznego i psychicznego, by powrót do szczęśliwego dzieciństwa stał się jego udziałem. Cieszę się, iż w swych dążeniach do tego ideału napotkałam Pana. Pańska życzliwość dla ludzi dotkniętych szczególnie przykrym defektem, jakim jest brak owłosienia głowy, pomógł nam osiągnąć ten ideał w przypadku Kasi.

Składam nadto szczególne wyrazy podziękowania za dar serca, jakim było nieodpłatne wykonanie protezy. Wdzięczność nasza, Kasi, jej Mamy jest nie do wyrażenia. Kasię widziałam w pierwszych dniach po protezowaniu: wyglądała pięknie, swobodna, uśmiechnięta, z błyszczącym okiem, szczęśliwa. W wielce twarzowej fryzurce, w której nikt nie dopatrzyłby się nienaturalności czy uzupełnienia – oswojona z procedurą pielęgnacji tych przyjaznych i funkcjonalnych „odzyskanych włosów„.

Życzę Panu dalszych osiągnięć w przywracaniu ludziom dotkniętym brakiem owłosienia głowy urody i komfortu psychicznego.