KMS - IQ Cutting Method

IQ Cutting method Agnieszka Obstawska

 

Agnieszka Obstawksa uczestniczyła w szkoleniu KMS - IQ Cutting Method w dniach 15-17.06.2014r w Łodzi. 

Certyfikaty